WYNAJEM / DZIERŻAWA KOPIAREK

WYNAJEM / DZIERŻAWA KOPIAREK

Wynajem / dzierżawa kserokopiarek polega na tym, że dostarczamy użytkownikowi nowoczesne, dostosowane do jego potrzeb urządzenie wielofunkcyjne ( kopiarka , drukarka , skaner ) marki Canon, oraz zapewniamy jego serwis, a potencjalny  użytkownik płaci jedynie niewielki, miesięczny czynsz oraz z góry ustaloną stawkę za każdą wykonaną kopię, wydruk czy skan według wskazań liczników.